Historie

De GVN is opgericht op 11 maart 1969 met als officiële naam ¨GymnastiekVereniging Noordscheschut¨.
Het eerste en voorlopige bestuur, deze werd later op de ledenvergadering definitief, bestond uit Voorzitter: D. Benjamins,   Penningmeester: J. Soldaat,  Secretaris: J. Koster en 2 algemene leden: A. Botter,   A. Hoogeveen.
Gestart werd met Volleybal en Gymnastiek. Voor dit laatste onderdeel werd mevr. D. Strijker uit Hoogeveen als eerste leidster aangesteld.
Voor de verenigingskleuren werd zwart/wit gekozen en de eerste contributie werd vastgesteld 1,75 gld voor jeugdleden en senioren 3,50 gld per maand.
Omgerekend zou het in euro´s 0,80 en 1,60 per maand zijn.
Jarenlang werd gebruik gemaakt van het gymnastieklokaal aan de Jan Naardingweg.
Door afbraak hiervan moest er in het seizoen 1988-1989 uitgeweken worden naar de zaal van de lagere school op de hoek Coevorderstraatweg/Riegshoogtendijk.
In 1989, het jaar dat ook badminton werd toegevoegd, kon gebruik worden gemaakt van het multifunctionele centrum ¨de Cirkel¨.
De avondfietsvierdaagse, dauwtrappen en stratenvolleybal zijn enkele van de door de GVN georganiseerde evenementen. Meest succesvol en nog steeds actief is de laatste.
Nadat, door gebrek aan interesse, de laatste jaren al afscheid was genomen van aerobics en grondgym komt er nu in 2020, door gebrek aan een voltallig gymbestuur, een eind aan de afdeling gymnastiek.
Per 1 oktober stappen de gym leden over naar Gym4all en bestaat de GVN uit volleybal- en badminton leden.