Lid worden

WELKOM BIJ ONZE VERENIGING

Fijn dat je gekozen hebt voor een sportieve vrijetijdsbesteding. Door het inleveren van het aanmeldingsformulier ben je officieel aangemeld als lid. We hopen dat je een gezellige tijd bij onze vereniging zult hebben.

Contributie

Natuurlijk kennen we, net als iedere andere vereniging, onze contributies. 

Volleybal                                 € 22,00 per kwartaal

Volleybal 2e team                  € 11,00 per kwartaal

Badminton                              € 22,00 per kwartaal

De contributie wordt door middel van de machtiging op het aanmeldingsformulier, automatisch (per kwartaal) van je rekening afgeschreven.

AANMELDINGSFORMULIER

  ACHTERNAAM

  VOORNAAM

  GEBOORTEDATUM

  ADRES

  POSTCODE, WOONPLAATS

  TELEFOON

  EMAIL ADRES

  BadmintonVolleybal

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gymnastiek Vereniging Noordscheschut om van zijn / haar bankrekening 1x per kwartaal bedragen wegens contributie af te schrijven.

  IBAN – NUMMER

  NAAM en VOORLETTERS